English | Nederlands | Help | Report a bug | FB groep | Privacybeleid

Coördinator: Maico Timmerman
Email: ict@svia.nl

Op zoek naar nieuwe leden!
Wil je bij de commissie? Stuur een mail naar ict@svia.nl


De ICT commissie is de commissie die het programmeerwerk van via doet.

De primaire taak van deze commissie is zorgen dat de website van via goed werkt. De website is een CMS dat geheel door onszelf gemaakt is in Python. De source is op Github te vinden. Elke tweede zaterdag van de maand heeft de commissie een werkmiddag, dit houdt in dat we op het Science Park met z'n allen tegelijk gaan programmeren om nieuwe features te maken of om bugs op te lossen. Mocht je willen komen helpen laat het dan vooral weten!

Verder kan de ICT commissie ook ondersteunen bij challenges of stunts die door andere commissies nodig zijn. Dit gaat altijd in overleg met de commissie.

https://svia.nl/static/files/5781573.png


Commissieleden: